Program Keahlian

Kecantikan

 

Visi, Misi dan Tujuan Program Keahlian Kecantikan

Visi

“Menjadikan program keahlian tata kecantikan  sebagai sekolah menengah kejuruan  rujukan tata kecantikan (kosmetika) di Kalimantan Selatan  dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan bermutu sesuai dengan  tuntutan masyarakat global.”

Misi

  1. Mengembangkan pendidikan akademik dan professional dalam program keahlian tata kecantikan
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam bidang  tata kecantikan khususnya kosmetik.

Tujuan

  1. Menghasilkan peserta didik yang berkarakter, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
  2. Menyiapkan peserta didik yang mampu bekerja secara profesional dan atau menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keahliannya di bidang kecantikan kulit dan rambut
  3. Menghasilkan peserta didik yang terampil di bidang kecantikan kulit dan rambut.
  4. Menyiapkan peserta didik yang mempunyai daya saing tinggi.


Back to Top