Program Keahlian

Guru dan Karyawan

 

ok

DAFTAR NAMA GURU DAN STAF TATA USAHA SMK ISFI BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

 Guru dan Karyawan

No NAMA PENDIDIKAN TERAKHIR MENGAJAR MATA PELAJARAN STATUS
KEPEGAWAIAN
1 Drs. H. Fauzi Anwar, Apt Apoteker UGM  - Ketua Yayasan Pembangunan ISFI Bjm
2 M.Noor Ipansyah, S.Si., Apt Apoteker UGM 2001 Respons Resep, UUK, Sinonim, Prak Resep GTY (Kepala Sekolah)
3 Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., Apt S2 M.Pd FKIP 2005 Tim Farmakologi, Prak. Apsim GTY (Wakasek Kurikulum/ Pengajaran)
4 Dra. Padmasari Dewi, Apt Apoteker UNAIR 1975 Tim Ilmu Resep GTY Wakasek Sapras / Ka TU
5 Ahmad Hafizi, S.Sos S1 Admin Niaga FISIP Unlam 98 Ilmu Adm, Kewirausahaan GTY (Wakasek Kesiswaan)
6 M. Reza Pahlevi, S.Farm.,Apt Apoteker UMS 2010 Farmakologi Prak. Apsim dan Ilmu Resep GTY (Ketua Jurusan Farmasi)
7 M. Endi Apriadi, S.Si S1 Unlam Kimia Kimia GTY (Ketua Jurusan RPL)
8 Amaliyah Wahyuni, S.Si., Apt., MM Apoteker UGM 2001 Mulok, Apsim GTY
9 Erna Prihandiwati, M.Farm., SF, Apt Apoteker UGM 2002 Ilmu Resep GTY
10 Nor Afifah Heriyani, S.Pd S1- Matmtika FKIP Unlam 03 Matematika GTY
11 Siti Patimah, S.Pd S1 BK Uniska 01 Bimbingan Konseling GTY
12 Suparti, S.Pd S1 FKIP Unlam 2002 Matematika PNS
13 Yuliana, S.Pd S1 BK Uniska 2009 Bimbingan Konseling GTY
14 Maulida Miranda, S.Pd S1 Bhs. Inggris Unlam Bhs. Inggris GTY
15 H. Sumarna, S.Pd S1 Kimia UPI Bandung Kimia Organik
Prak. Kimia
PNS
16 Idayu, S.Pd S1 Bhs Ind IKIP Bjm 2006 Bhs Indonesia GTY
17 Hj. Masriah, S.Pd S1 Kimia IKIP Bandung 1999 Kimia PNS
18 Siti Seriwati, S.Pd.,M.Pd S2 BK Konseling Unlam 2010 Bimbingan Konseling PNS
19 Sulfiana, A.Md.Farm DIII Analis dan Makanan Akfar 2002 Prak. Kimia GTY
20 Ahmad Baihaqi, S.Kom S1 Teknik Informatika STIMIK Ind. Prak Komp GTY
21 Norhadijah,S.Farm.,Apt Apoteker UNPAD Bandung 2013 Farmakognosi, Prak. Simp. Alkes GTY
22 Abdul Chair, SKM SKM IKM GTT
23 Drs. H. Asmadi S1 Adm Negara FISIP Unlam 1984 Tim Manajemen GTT
24 Drs. Saifulbahri Laruke, Apt Apoteker Unhas 1987 UUK Prak GTT
25 Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt Apoteker ITB Bandung 2014 Ilmu Kesehatan Masyarakat GTY
26 Herlisa Ajmiati, S.Farm., Apt Apoteker UMS Surakarta/Solo 2014 Pengawas Praktik Resep GTT
27 Hadiawati Rahmi, S.Ag S1 Tarbiyah UMS 1997 Agama Islam GTT
28 Mursyid, A.Md D3 Adm. Bisnis Poltek BJM 2014 KKPI GTT
29 Muliadi, S.Pd S1 Sejarah FKIP Unlam Sejarah GTT
30 Norlaila, S.Pd S1 FKIP Unlam 2015 Kewirausahaan GTT
31 Yusrib Subhani SAA Bjm 1985 Prak Resep GTT
32 Saifullah, S.Pd S1 Olahraga Unlam 2011 Penjaskes GTT
33 Shodiehin, S.Pd S1 Olahraga FKIP Penjaskes GTY
34 Endah Nurkesi, S.Pd Bhs. Indo dan Sastra 2006 Bhs. Indonesia GTT
35 Rina Fuspitasari, S.Pd S1 STIKIP PGRI Banjarmasin Pend. Kesenian GTT
36 M. Nanang Suprianto, S.Ag S1 Agama Islam Mulok Al-Qur’an GTT
37 Siti. Noorhidayah, S.Pd S.Pd Islam Ambrani Pend. Islam GTT
38 Indra Maulana SAA 2007 Prak. Resep GTT
39 Nidayanti, A.Md Farm D3 Akfar ISFI Bjm Pengawas Praktik Resep GTT
40 M. Septean Fahruzi, S.Pd S1 PPKn Unlam 2014 PPKn GTY
41 Riya Irianti, M.Pd S1 Pend. Biologi/ S2 Pend. Sains Biologi GTT
42 Fitriani, S.Ag S1 Theologi Islam/ Akta IVPend. Bahasa Inggris Bhs. Inggris GTT
43 Nurdhiana Ika R, S.Pd S1 Fisika/P Mipa Unlam 2016 Fisika GTT
44 Hj. Kamariah, S.Pd S1 PPKn PPKn GTT
45 Nazila Mu’minah, A.Md Farm D3 Akfar ISFI Bjm Pengawas Praktik Resep GTT

Tata Usaha & Pengelola

No NAMA PENDIDIKAN TERAKHIR MENGAJAR MATA PELAJARAN STATUS
KEPEGAWAIAN
1 Drs. H. Fauzi Anwar, Apt Apoteker UGM  - Ketua Yayasan Pembangunan ISFI Bjm
2 M.Noor Ipansyah, S.Si., Apt Apoteker UGM 2001 Respons Resep, UUK, Sinonim
Prak Resep
GTY (Kepala Sekolah)
3 Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., Apt S2 M.Pd FKIP 2005 Tim Farmakologi, Prak. Apsim GTY (Wakasek Kurikulum/ Pengajaran)
4 Dra. Padmasari Dewi, Apt Apoteker UNAIR 1975 Tim Ilmu Resep GTY Wakasek Sapras / Ka TU
5 Achmad Radji SMA - Ur. Umum
6 Rizalihansyah D3 - Ur. Kepegawaian
7 Fitri Hayati, SE S1 Ekonomi Unlam - Bendahara
8 Noor Jannah, S.Ag S1 Sarjana Agama - Ur. Perpustakaan
9 Ahmad Baihaqi, S.Kom S1 Teknik Informatika STIMIK Ind. Prak Komp TU
10 Ainuddin SMA - Pembantu umum
11 Syarifuddin SMA - Keamanan
12 Halimatus Sakdiah SD - Laboran
13  Noor Ainah SMEA - Laboran
14  Muhammad Ali SMA - Kebersihan
15  Thamrin SD - Sopir
16  Muhammad Yusri SMA - Taman
Back to Top